Team-building

Team building jest tym co może zostać wplecione praktycznie w osnowę każdego szkolenia lub też eventu albo też może być eventem samym w sobie.

Kanwa – dowolnie wybrana przez klienta a z naszej strony pomoc w zakresie doboru metod i scenerii zapewniającej największą skuteczność.

Zazwyczaj szkolenia team building’owe łączone są ze szkoleniem na temat komunikacji i budowania zaufania.

Szkolenie najczęściej zamawiane przez organizacje, które dążą do całkowitego empowerment’u załogi jako metody budowania lojalności i skuteczności pracowniczej.